Alimenty na dziecko — 5 najczęstszych pytań i odpowiedzi

kancelaria-adwokacka-z-warszawy

Postępowanie alimentacyjne budzi wiele emocji dla obu stron. Złożoność procedur prawnych rodzi także liczne pytania, które trafiają do kancelarii adwokackich lub są publikowane na forach. W niniejszym artykule zebraliśmy najczęściej poruszane kwestie dotyczące alimentów. Skorzystaj z porad doświadczonych adwokatów i poznaj odpowiedzi na 5 najważniejszych zagadnień z zakresu prawa alimentacyjnego.

Jaka jest wysokość świadczenia alimentacyjnego?

Złożoność i indywidualny charakter każdej sprawy o przyznanie świadczenia alimentacyjnego nie pozwala nam jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zgodnie z obowiązującym prawem, wysokość alimentów, o które będzie walczył Twój adwokat, wynika z dwóch przesłanek:

  • usprawiedliwionych potrzeb dziecka,
  • możliwości zarobkowych rodzica.

Skontaktuj się z zaufaną kancelarią adwokacką, a uzyskasz szczegółowe wyliczenia uwzględniające Twoją sytuację życiową.

Czy jest możliwe otrzymanie alimentów przed urodzeniem dziecka?

W polskich sądach toczy się wiele spraw o udowodnienie ojcostwa. Adwokaci potwierdzają, że uprawnienie do alimentów rozciąga się na okres przedporodowy. Biologiczny ojciec jest zobowiązany do pokrycia co najmniej 3-miesięcznych kosztów utrzymania matki przed porodem i wydatków poniesionych zaraz po urodzeniu dziecka. Postępowanie w tego typu sprawach prowadzą kancelarie adwokackie w Warszawie i innych miastach w Polsce.

Kiedy można zmienić wysokość zasądzonych alimentów?

Wydatki wciąż rosną, a dotychczasowe kwoty świadczenia alimentacyjnego okazują się niewystarczające? Adwokaci udowadniają, że wnioskowanie o podwyższenie alimentów często spotyka się z pozytywną decyzją sądu. Kancelaria adwokacka zyska solidne argumenty w postępowaniu, jeśli:

  • udokumentujesz zwiększone potrzeby dziecka (np. z uwagi na jego wiek, pojawienie się przewlekłej choroby itd.),
  • ulegną zmianie możliwości finansowe rodzica, którego dotyczy obowiązek alimentacyjny.

Pamiętaj, że punktem odniesienia dla sądów są możliwości zarobkowe rodzica, a nie rzeczywiste dochody. Dlatego, jeśli uzyska on dodatkowe kwalifikacje uprawniające do ubiegania się o podwyżkę, sędzia uwzględni je przy zmianie wysokości świadczenia.

Co zrobić, jeśli zobowiązany uchyla się od płacenia alimentów?

Jeśli ojciec lub matka zaprzestaje płacenia kwot ustalonych w postępowaniu sądowym, drugi rodzic ma kilka możliwości dochodzenia roszczeń. Zaprzyjaźniona kancelaria adwokacka z Warszawy wymienia następujące sposoby:

  • złożenie wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności i skontaktowanie się w tym celu z adwokatem, a następnie komornikiem, który może wyegzekwować należne alimenty,
  • ubieganie się o wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego,
  • wywieranie nacisku na drugiego rodzica poprzez kancelarię adwokacką lub zgłoszenie do Krajowego Rejestru Długów.

Do jakiego wieku dziecka trzeba płacić alimenty?

Zaprzestanie płacenia ustalonych kwot jest możliwe tylko w przypadku formalnego wyroku sądu wydawanego na wniosek rodzica. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że świadczenie przysługuje co do zasady aż do uzyskania przez dziecko własnych środków z pracy zawodowej.

Adwokat, który prowadzi sprawy o alimenty w Warszawie, pomoże Ci sporządzić pozew i załatwić inne formalności. Dowiedz się więcej na stronie Kancelarii Radkiewicz — www.radkiewicz.net.pl.