Czym są alimenty natychmiastowe?

alimenty kraków

Rozstanie współmałżonków to trudny okres w życiu całej rodziny, szczególnie w sytuacji, kiedy dorośli mają małoletnie dzieci. W omawianej sytuacji oprócz rozwodu trzeba rozstrzygnąć także sprawę alimentów. W tym roku ustawodawca planuje wprowadzenie świadczenia natychmiastowe, które wiążą się z wieloma korzyściami dla rodziców.

Alimenty natychmiastowe – podstawowe informacje

Środki pieniężne przekazywane jednemu z rodziców w celu utrzymania wspólnych dzieci oraz pomoc w nabyciu wszystkich potrzebnych środków do nauki, rozwoju fizycznego oraz umysłowego, a także życia nazywamy alimenty Kraków to jedno z największych miast w Polsce, gdzie można znaleźć bardzo dobrych prawników, którzy są przydatni w trakcie przygotowywania wniosków do sądu, reprezentacji i dogłębnego analizowania problematycznych sytuacji. Co ważne w 2021 roku mają zostać wprowadzone nowe przepisy związane z wyliczaniem kwoty należnej na jedno dziecko. Zmianie ulegną także metody postępowania sądowego. Ustawodawca planuje oszczędność czasu i pomoc osobom, które aktualnie muszą długo czekać na uzyskanie świadczeń.

Nowe przepisy informują, że pozew będzie rozpatrywany niezwłocznie, a w przypadku opóźnień, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty wniesienia wniosku. Wiąże się to z wydaniem nakazu zapłaty, który ma zostać natychmiast wykonany. Na uwagę zasługuje fakt, że wprowadzenie nowych przepisów cały czas umożliwia dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na wcześniejszych zasadach.

Ile wynoszą alimenty natychmiastowe?

Aby obliczyć alimenty natychmiastowe będzie wykorzystany algorytm, gdzie najbardziej istotne współczynniki to wysokość wynagrodzenia minimalnego oraz ilość dzieci. Ostateczna suma będzie równa procent kwoty przeliczeniowej. Z kolei kwotą przeliczeniową będzie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę za następny rok podzieloną przez liczbę 2 oraz współczynnik dzietności za rok wcześniejszy.

Ustawodawca przygotował wzór:

KW = 2 x minimalne wynagrodzenie za pracę  + 2 x współczynnik dzietności

KW oznacza kwotę przeliczeniową.

Otrzymanie świadczeń pieniężnych na dzieci musi zostać poprzedzone postępowaniem nakazowym alimentacyjnym. Wszystkie czynności zaczynają się od złożenia pozwu do sądu wzbogaconego o wymagane oświadczenie powoda albo jego przedstawiciela ustawowego. Sąd musi uzyskać szereg danych, a wśród nich informacje o kosztach utrzymania, dochodach, liczbie dzieci oraz niewywiązywaniu się z obowiązku dostarczania środków przez pozwanego. Wymagany jest dokument potwierdzający, że sąd nie wszczął spawy o rozwód albo separację.

Po przygotowaniu pozwu należy złożyć go do sądu razem z aktem urodzenia powoda. Pozwala strona na prawo znieść zarzuty do wybranych części albo całości nakazu zapłaty. Sąd przed wydaniem werdyktu bada wszystkie okoliczności i rozwiewa ewentualne wątpliwości.