Odszkodowanie za awarię kasy fiskalnej

Media wielokrotnie donosiły, że kasy fiskalne jednej z najpopularniejszych na rynku firm je produkujących mają poważną wadę, która uniemożliwiła wydawanie paragonów w 2020 roku. W konsekwencji zamknięto wiele sklepów, restauracji, supermarketów, kin i innych popularnych punktów usługowych. Czy za awarię kasy fiskalnej przedsiębiorca może uzyskać odszkodowanie?

Podstawą mógłby w takim wypadku być art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim:

“Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Przesłanki zastosowania art. 471 Kodeksu cywilnego są dwie:

  • naruszenia zobowiązania,
  • wyrządzenie przedsiębiorcy (wierzycielowi) szkody, pozostającej w związku przyczynowym z naruszeniem zobowiązania.

Każdą sytuację jednak należy przeanalizować indywidualnie.

Odszkodowanie za awarię kasy fiskalnej

Jak wynika z doniesień medialnych, a w tym w portalu money.pl, przedsiębiorcy w ogóle w pierwszych dniach stycznia 2020 roku nie mogli wystawiać paragonów. Powodem był problem z zegarem w kasie fiskalnej. Przez to przedsiębiorcy nie byli w stanie drukować paragonów. Wielu z nich musiało zamknąć sklepy, kina, restauracje i inne punkty usługowe. Ponieśli więc szkody wynikające z utraconych dochodów wskutek niemożności wystawienia kas fiskalnych.

W takiej sytuacji mogą oni powalczyć o odszkodowanie za awarię kasy fiskalnej. Te wbrew pozorom mogą być wysokie, nawet jeżeli chodzi o 1 czy 2 dni, przez które przedsiębiorca utracił możliwość zarobkowania. Nawet tak krótki okres może powodować wysokie straty i utratę dochodów. To również duży stres dla przedsiębiorców pracujących w handlu i w usługach również.

Niemniej nawet tak krótki okres może powodować utratę dochodów rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset tysięcy złotych. Z roszczeniami należy wystąpić wobec producenta niedziałającej kasy fiskalnej.