Pracownik i pracownica. Jakie mają prawa i obowiązki?

adwokat prawo pracy

Rozpoczęcie nowej pracy to ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka, dlatego pracownicy powinni zapoznać się ze wszystkimi przysługującymi im prawami oraz obowiązkami. Tylko w takiej sytuacji unikają problemów i zarabianie pieniędzy nie kojarzy się z przykrym doświadczeniem, ale staje się przyjemnością.

Jakie obowiązki ma zatrudniony pracownik?

Pierwszym i podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest sumienne oraz staranne wykonywanie powierzonych zadań. Zatrudnione osoby muszą dostosowywać się do obowiązków przełożonych. Tych przepisów nie należy jednak źle zinterpretować, gdyż posłuszeństwo jest związane jedynie z kwestiami zawodowymi. Takie stanowisko potwierdzi każdy adwokat Prawo pracy reguluje wszystkie zasady, które powinny stanowić wyznacznik dla zatrudnionych osób, dodatkowo dużą rolę odgrywa podpisana umowa o pracę.

Pracownik ma obowiązek przestrzegania czasu pracy wyznaczonego w zakładzie oraz pracować i postępować zgodnie z regulaminem obowiązującym w miejscu zatrudnienia. Dodatkowo musi działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. Pracownicy powinni dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz respektować zasady współżycia społecznego. Bardzo ważne, aby pracownik zachowywał  kluczowe informacje i dane dla siebie, dzięki czemu pracodawca nie jest narażony na szkodę.

Jakie prawa przysługują pracownikom?

Pracownicy mają prawo do godziwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Kwota jest określona w umowie o pracę, tak samo, jak i inne zasady związane z rozpoczynaniem współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Każda zatrudniona osoba ma prawo żądać godziwego traktowania i nie zgadzać się na wszelkiego rodzaju objawy dyskryminacji. Pracownik ma prawo do wypoczynku i dotyczy to zarówno dni wolnych od pracy, jak i udawania się na urlop wypoczynkowy. Pracodawca nie może żądać od zatrudnionych osób wykonywania nadgodzin albo pracy wykraczającej poza wymiar godzinowy określony w umowie, jednak zatrudnione osoby mogą wyrazić chęć podwyższenia wynagrodzenia i wykonania dodatkowych czynności.

Każdy człowiek, który rozpoczyna pracę, ma prawo do wykonywania obowiązków zawodowych w bezpiecznych oraz higienicznych warunkach pracy.

Jeśli któraś z omówionych zasad jest niejasna albo wymaga przedyskutowania, warto skorzystać z porad, jakich udziela adwokat. Prawo pracy także może służyć do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.