Styl życia a zdrowie

>

Bardzo często zdarza się, że dowiadujemy się zbyt późno o szkodliwości naszych nawyków. Wpływają one na nasze zdrowie, są to na przykład oglądanie telewizji, brak ruchu itp. Dzieję się tak z dwóch powodów – nie otrzymaliśmy w dzieciństwie informacji na ten temat oraz w dorosłym życiu nie szukaliśmy sami, by się czegoś dowiedzieć. Dlaczego? Najprawdopodobniej nie było to istotne dla naszego otoczenia. Być może zostaliśmy wychowani w specyficznym środowisku społecznym, dla którego dbanie o zdrowie nie miało większego znaczenia. Możliwe również, że były w naszym otoczeniu osoby, które bardzo ciężko pracowały fizycznie nie oszczędzając się. Dla nich większą wartością była praca niż własne zdrowie. W życiu dorosłym dużą wagę odgrywa nasze nastawienie do nawyków z dzieciństwa. Szczególnie, jeśli chodzi o brak ruchu i złe nawyki żywieniowe. Możemy również mieć problem z podejściem do nikotyny. Dzieje się tak, gdy na przykład oglądaliśmy w przeszłości osoby dorosłe palące papierosy i zaczęliśmy utożsamiać palenie z dorosłością. Trzeba sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czy traktujemy nasze zachowania, jako odróżniające nas od innych, od ich stylu życia. A może przekazywany z pokolenia na pokolenie przepis, jak żyć, wiąże się z chęcią upodobnienia się do ludzi z otoczenia? Bardzo rzadko chcemy przełamywać sposób myślenia wpojony w młodości. Może boimy się przekroczyć znajome reguły działania, bo uważamy je za jedyne i właściwe. Styl życia wydaje się mieć wiele wspólnego z funkcjonowaniem społecznym jednostki, a w związku z nim, z rozumieniem terminu „zdrowie”.